Press release from Companies

Published: 2023-02-17 08:00:00

Genetic Analysis AS: Bokslutskommuniké januari – december 2022

OSLO, NORGE, 17 februari 2023 – Genetic Analysis AS ("GA" eller "Bolaget") offentliggör härmed bokslutskommuniké avseende 2022. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.genetic-analysis.com). Nedan följer en kort sammanfattning av bokslutskommunikén.

VD Ronny Hermansen kommenterar:
"Intresset för och medvetenheten kring mikrobiomdiagnostik ökar ständigt, vilket vi har sett goda exempel på under 2022. FDA-godkännandet av det mikrobiomförändrande läkemedlet från Ferrings dotterbolag Rebiotix Inc var en viktig milstolpe för patienterna och mikrobiombranschen. Behovet av noggrann tarmmikrobiota-diagnostik kommer att bli ännu mer angeläget och utgör en utmärkt möjlighet för GA-map®. Vi upplever därför ett högt momentum i forskarsamhället, på den globala marknaden och i våra relationer med befintliga och framtida strategiska partners. Jag är stolt över allt det hårda arbete som GA-teamet utfört och vill tacka styrelsen, kollegorna och aktieägarna för att ni följt oss på vår spännande resa! Tack till alla för det gångna året!"

Q4 2022 (01.10.2022 – 31.12.2022)

 • Rörelseresultatet uppgick till 5,7 MNOK (7,6).
 • Försäljningen uppgick till 3,5 MNOK (2,8).
 • Nettoresultatet uppgick till -7,8 MNOK (-7,1).
 • Totala tillgångar uppgick till 64,4 MNOK (83,5).
 • Soliditeten uppgick till 69 % (86 %).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,31 NOK (-0,27).

Q1–Q4 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022)

 • Rörelseresultatet uppgick till 20,7 MNOK (13,4).
 • Försäljningen uppgick till 11,2 MNOK (6,8).
 • Nettoresultatet uppgick till -28,3 MNOK (-29,0).
 • Totala tillgångar uppgick till 64,4 MNOK (83,5).
 • Soliditeten uppgick till 69 % (86 %).
 • Resultat per aktie uppgick till -1,13 NOK (-1,16).

Väsentliga händelser under Q4 2022

 • Den 7 november ingick GA ett avtal med ett ledande globalt diagnostikföretag för distribution av GA-map® Dysbiosis Test i Europa.
   
 • Den 30 november ingick GA ett avtal om tekniköverföring och distribution med Hausen Bernstein Co. Ltd., ett Bangkokbaserat snabbväxande medicintekniskt företag med en diagnostisk laboratorieanläggning i Bangkok och en distributionsverksamhet för diagnostiska produkter i Thailand. HB kommer att lansera GA-map® Dysbiosis Test från sitt molekylära laboratorium i Bangkok och marknadsföra GA-map®-produkterna i större Thailand - vilket gör det till det första CE-IVD-märkta standardiserade tarmmikrobiomtestet på denna marknad. Tjänsteerbjudandet kommer främst att rikta sig till privata och offentliga kliniska laboratorier, och en kommersiell lansering förväntas under H1 2023.
   
 • GA har utvecklat en lovande prototyp av en forskningspanel för utökad mikrobiotaprofilering som lämpar sig för upptäckt av biomarkörer och klinisk forskning. Denna produkt planeras att lanseras under H1 2023 och kommer att rikta sig till forskningsmarknaden inom läkemedelsindustrin och den akademiska världen.
 • GA har utvecklat en molnbaserad mjukvarulösning för GA-map®-plattformen som gör det möjligt för kunderna att använda GA-map® på ett effektivt sätt, och som också säkrar GA:s egenutvecklade mjukvara när vi expanderar globalt. Programvaran kommer att lanseras för utvalda kunder under Q1 2023 och markerar en viktig språngbräda för GAs fokus på att utöka sitt fokus på digital hälsa.
   
 • I december flyttade GA in i sina nya moderna lokaler i Ulvenveien 80 strax utanför Oslos centrum. Dessa är skräddarsydda och skalbara för GA:s framtida tillväxt.

Väsentliga händelser efter utgången av 2022

 • Den 16 januari 2023 ingick GA ett avtal om tekniköverföring med Microbiome Research Pvt. Ltd. ("MRPL"), ett Mumbai-baserat bioteknikföretag som tillhandahåller tjänster för profilering av mikrobiom inom området tarmmikrobiom i Indien. MRPL kommer att lansera en testtjänstportfölj baserad på GA-map® Dysbiosis Test - vilket gör det till det första CE-IVD-märkta standardiserade tarmmikrobiomtestet på den indiska marknaden. Tjänsteutbudet kommer också att rikta sig till kunder inom klinisk forskning och till medicinska kunder. Den kommersiella lanseringen förväntas ske under andra kvartalet 2023.
 • Den 19 januari 2023 informerade GA att myndigheten Thailand Food and Drug Administration ("Thai FDA") har beviljat GA licens för GA-map® Dysbiosis Test i Thailand. GA har i samarbete med sin distributör Hausen Bernstein Co. Ltd. ("HB") ansökt om myndighetsgodkännande av GA-map® Dysbiosis Test i 2022, och vi är glada att kunna meddela att testet nu har godkänts av de thailändska FDA-myndigheterna för klinisk användning hos IBS- och IBD-patienter.
 • Den 27 januari 2023 meddelade GA att teknikchef Kari Furu var finalist i Lyfebulb 2022 Innovation Challenge i samarbete med Bristol Myers Squibb för att ta itu med ouppfyllda behov inom inflammatorisk tarmsjukdom ("IBD"). Kari presenterade GA:s IBD-biomarkörprojekt för en expertjury som omfattade företag, riskkapital och hälsovårdsbranschen vid ett toppmöte i BMS lokaler i Princeton, New Jersey, den 25 januari.
 • Den 31 januari 2023 tillkännagav GA en förstärkning och framtidssäkring av organisationen inom affärsutveckling, försäljning och produktutveckling för att vara bättre positionerad för att skörda möjligheter på mikrobiommarknaden.

Förslag till disposition av Bolagets resultat
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022-01-01 – 2022-12-31.

Årsstämma och årsredovisningens tillgänglighet
Årsstämma kommer hållas i Oslo den 11 maj 2023. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på Bolagets hemsida (www.genetic-analysis.com) från och med den 20 april 2023.

Detta är en översättning av det engelska originalet. Om det finns någon inkonsekvens mellan den engelska och den svenska versionen ska den engelska versionen gälla.

För mer information om GA, vänligen kontakta:
Ronny Hermansen, VD
E-post: rh@genetic-analysis.com

Eilert Aamodt, CFO
E-mail: ea@genetic-analysis.com

Om Genetic Analysis
Genetic Analysis AS (GA) är ett vetenskapsbaserat diagnostiskt företag och en pionjär inom området mänsklig mikrobiom med mer än 10 års expertis inom forskning och produktutveckling. Den unika GA-map®-plattformen är baserad på en förinriktad multiplexmetod som är specialiserad för samtidig analys av ett stort antal bakterier i en reaktion. Testresultaten genereras med hjälp av den kliniskt validerade och banbrytande GA-map®-software algoritmen. Detta möjliggör omedelbara resultat utan behov av ytterligare bioinformatikarbete. GA:s vision är att bli det ledande företaget för standardiserade tarmmikrobiota-tester i världen, och GA har åtagit sig att hjälpa till att identifiera och återställa det mänskliga mikrobiomet genom sin toppmoderna teknik. GA har ett team av högt kvalificerade medarbetare med vetenskaplig bakgrund och kompetens inom bioinformatik, molekylärbiologi och bioteknik.

Mer information finns på Genetic Analysis hemsida: www.genetic-analysis.com

Intresserad av att läsa mer om GA:s produkter? Besök ga-map.com

Läs mer hos Cision
Read more about Genetic Analysis AS