Press release from Companies

Published: 2023-02-24 08:09:12

SolidX AB: SolidX fortsätter sin tillväxtrea – Nya ramavtal och 10 nya konsulter, förväntas bidra med 13,1 MSEK i årliga intäkter och 2,3 MSEK i årsvinst

SolidX AB (”SolidX” eller ”Bolaget”) presenterar idag om Bolagets utveckling för februari. Bolaget har nyligen signerat avtal med tio nya konsulter som förväntas generera intäkter om cirka 13,1 miljoner kronor. Dessa nya avtal kommer att bidra till en beräknad årsvinst om cirka 2,3 miljoner kronor efter personalkostnader och bonusar. Av de totalt tio konsulterna avser sex förlängningar och fyra konsulter nyrekryteringar, varav en för SolidX Care som tillkännagavs den 22 februari 2023. Under februari har SolidX även signerat nya ramavtal med Mapsiot och Folq, utöver det som SolidX Care tidigare kommunicerat. Sammanlagt har SolidX signerat 26 konsulter under 2023.

SolidX har sett en fortsatt positiv rekryteringstrend under februari. Sammanlagt har tio konsulter signerats varav fyra avser nyrekryteringar där en nyrekrytering avser en vårdkonsult för SolidX Care som kommunicerades i tidigare pressmeddelande den 22 februari 2023. Endast under 2023 har SolidX signerat hela 26 konsulter som tillsammans väntas generera en årlig vinst om 7,4 miljoner kronor.

Med utgångspunkt i att samtliga konsulter fullföljer sina respektive uppdrag hos kund under ett år framöver, beräknas de tio konsulterna, enligt nuvarande avtal, generera en intäkt på cirka 13,1 miljoner kronor, varav årsvinsten beräknas uppgå till cirka 2,3 miljoner kronor efter personalkostnader och bonusar. Samtliga avtal för ovannämnda konsulter löper över initialt tolv månader, med option på förlängning med minst tolv månader i taget.

De prognostiserade intäkterna tar hänsyn till både semester och potentiell frånvaro och är baserade på att respektive konsult jobbar 10,5 månader om året. Vidare har SolidX signerat tre nya ramavtal med nya kunder, två för SolidX som inkluderar avtal med Mapisot och Folq och ett nytt för SolidX Care som kommunicerades den 22 februari 2023.

Filip Alexanderson, koncern-VD i SolidX, kommenterar:

"Vi är mycket glada över den fortsatta positiva rekryteringstrenden och att tio nya konsulter har anslutit sig till SolidX under februari, inklusive en vårdkonsult för SolidX Care. 2023 har inletts med en positiv rekryteringstrend och med en utökad konsultbas kommer vi kunna fortsätta redovisa fina resultat i framtiden. Med totalt tre nya ramavtal under senaste månaden har vi även stärkt vår position på marknaden alltmer."

För mer information om SolidX, vänligen kontakta:

Filip Alexanderson, koncern-VD

Telefon: +46 (0) 70- 621 53 27

E-post: filip.a@solidx.se   

Om SolidX

SolidX AB är ett konsultbolag, bildat 2001, med fokus på IT och digitalisering och verkar som kompetens- och resursförstärkning hos SolidX kunder. SolidX ingår i en koncern och har i dagsläget ett dotterbolag, Sekel AB. Genom att erbjuda sina konsulter mer fördelaktiga villkor än andra konkurrerande konsultbolag, har SolidX skapat en verksamhet som omfattas av en stadig tillväxttakt, låg personalomsättning och en bred kundbas. SolidX:s koncept och vision innefattar att vara den bästa arbetsgivaren och det självklara valet för konsulter. Detta innebär att vara en nytänkande arbetsgivare som ger mer åt den enskilda konsulten, med utgångspunkt i konsulternas egna önskemål och idéer. Visionen är att erbjuda konsulterna obegränsad kompetensutveckling, frihet och flexibilitet, en attraktiv lönemodell och full transparens.

Läs mer hos Cision
Read more about SolidX AB