Press release from Companies

Published: 2023-02-27 10:00:00

ABAS Protect AB: Lansering av B2B shop

Med ABAS Protects lansering av B2B shopen ges kunderna ett nytt sätt att handla stängselmaterial på, dygnet runt. Digital transformation är en av ABAS Protects strategiska prioriteringar och genom lansering av B2B shopen är ett av delmålen uppnådda.

VD Tomas Karlsson kommenterar:

” Det är en stor efterfrågan från våra kunder att själva kunna sköta sina offerter och orderläggningar, på tider när det passar dem. Det handlar också om att vi möter upp ett nytt köpbeteende, att man helt enkelt föredrar att handla digitalt. Det skall vara enkelt och tryggt att vara kund hos ABAS och B2B shopen förstärker verkligen detta ”

För mer information om ABAS Protect AB, vänligen kontakta:

VD Tomas Karlsson
+46 70 41 34 891
tomas@abas.se

Kort om ABAS Protect AB

ABAS Protect utvecklar, tillverkar och säljer områdesskydd framför allt till industrin, offentliga förvaltningar, men även till privatpersoner. Bolaget har en tillverkningsenhet i Polen, men huvudkontoret med montering och viss tillverkning ligger i Ambjörnarp, strax utanför Tranemo.

ABAS Protect kännetecknas av en hög innovationskraft och med en ambition i att ligga i framkant av produkt- och tjänsteutveckling. Allt mer digitala lösningar utvecklas i branschen. Detta innebär en ökad säkerhet men samtidigt en bättre möjlighet att styra och kontrollera trafik samt tillgänglighet till området. Den nya tekniken i kombination med bolagets nästan hundraåriga erfarenhet, av vad som kallas fysiskt områdesskydd, ger en tyngd och en stabilitet i bolaget.

Bolaget har de senaste åren levererat en stabil tillväxt med lönsamhet och står nu inför en utbyggnad av både tillverkningsenheterna i såväl Ambjörnarp som i Polen. Ambitionen är att expandera dels i Sverige, dels i övriga Skandinavien och Norra Europa. En tillväxt som i första hand ska ske organiskt med befintligt produktsortiment och lönsamhet, men som även kan ske via förvärv.

Läs mer hos Cision
Read more about ABAS Protect AB