Reports

Published: 2023-02-28 08:36:14

Invent Medic Sweden AB: Invent Medic publicerar Bokslutskommuniké 2022 - Fortsatt stabil försäljningsökning och genomfört förvärv av FlowCup.

Styrelsen och verkställande direktören avger följande redovisning för verksamhetsåret 2022. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2022

 • Försäljningen ökade med 80% jämfört med samma kvartal 2021 samtidigt som kostnaderna minskade med mer än 50%.
 • Fortsatt stabil trend med försäljningsökning per kvartal, 6% ökning jämfört med föregående kvartal.
 • FlowCup förvärvat samt bolagets finansiering säkrad via riktad emission och lån.
 • Medifa AB utsedd till försäljningsrepresentant för Region Stockholm.

1 oktober – 31 december 2022 (jmf med kvartal 4, 2021)

 • Nettoomsättningen uppgick till 913 (507) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till -1 830 (-6 181) KSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,07 (-0,27) SEK

Helår 2022 (jmf med helår 2021)

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 106 (1 884) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till -11 978 (-19 029) KSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,46 (-1,09) SEK
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 3 054 (15 795) KSEK

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022-01-01 – 2022-12-31

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta
Anna Lindström, VD
Telefon: 0723 811 710
E-post: info@inventmedic.com 

Om Invent Medic 
Invent Medic Sweden AB (Invent Medic) är ett svenskt bolag som skapar möjlighet till ett aktivt liv för alla kvinnor genom att öka medvetenheten om lösningar inom kvinnohälsa och erbjuda ett brett sortiment av värdeskapande produkter. Bolaget äger idag två varumärken, Efemia och FlowCup. Varumärket Efemia säljs främst via hälso- och sjukvårdssektorn och portföljen innehåller idag produkten Efemia Bladder Support, ett CE-märkt och patenterat medicintekniskt hjälpmedel för ansträngningsinkontinens. FlowCups produktportfölj riktar sig direkt till konsumenter via e-handelskanalen www.flowcup.com samt till utvecklingsländer genom samarbeten med icke-statliga organisationer. FlowCup erbjuder ”Sustainable Periods for Everyone” och i portföljen finns menskoppar och tillbehör framtagna för att vara bekväma och säkra. Invent Medics aktier är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen IMS, och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. Mer information finns på www.inventmedic.see och www.spotlightstockmarket.com

Läs mer hos Cision
Read more about Invent Medic Sweden AB

News from Spotlight Group