Press release from Companies

Published: 2023-03-17 07:33:25

Medfield Diagnostics AB: Mefield Diagnostics AB (publ) har undertecknat ett Memorandum of Understanding med det italienska företaget Promed S.r.l

Promed är ett väletablerat företag inom de prehospitala och akutmedicinska sektorerna i norra Italien. Promed säljer, levererar och underhåller medicinteknik till flera stora ambulansorganisationer och har en etablerad bas om cirka 400 prehospitala enheter. Parterna har nu kommit överens om att etablera MD 100 Strokefinder på den italienska marknaden.

"Vi är mycket glada över att få tillgång till Promeds erfarenhet och expertis på den italienska marknaden. Promed är en framstående leverantör av teknisk utrustning till de stora ambulansorganisationerna i norra Italien och vi ser fram emot att utveckla affärer i Italien tillsammans med ett så välrenommerat företag”, säger Jonas Liljedal, försäljnings- och marknadschef på Medfield. Parterna kommer nu att inleda samarbetet och snarast ingå avtal om försäljning och distribution av MD100 Strokefinder i Italien.

Medfield kommer att ha ett nära samarbete med Promed för att tillsammans säkerställa en hög kvalitet i marknadsintroduktionen av MD100 Strokefinder. Detta är ytterligare ett viktigt steg i Medfields kommersialiseringsarbete för att etablera MD100 Strokefinder på den europeiska marknaden.


Informationen är sådan som Medfield Diagnostics är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-03-17 07:33 CET.

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+4631160668, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om patienten har en stroke eller inte, skulle behandlingsprocessen kunna påskyndas och rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom kan det elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det skulle kunna sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

Läs mer hos Cision
Read more about Medfield Diagnostics AB