Press release from Companies

Published: 2023-03-24 10:02:34

BrandBee Holding AB: Uppdaterad finansiell kalender

Brandbee senarelägger datum för årsstämman. från planerat datum den 25 april till den 5 maj.

Den uppdaterade finansiella kalendern ser därmed ut enligt nedan.

Årsredovisning för 2022 - 2023-04-11
Rapport för första kvartalet 2023 - 2023-04-25
Årsstämma - 2023-05-05
Halvårsrapport 2023 - 2023-08-30
Rapport för tredje kvartalet 2023 - 2023-10-27
Bokslutskommuniké 2023 -  2024-02-23

För mer information om Brandbee, vänligen kontakta:

Magnus Clarenbring, VD
ir@brandbee.com

Brandbee Holding AB är ett martech-bolag med fokus på digital marknadsföring. Med unika produkter för analys (Brandbee Industry Index) och videoannonsering (Videoburst) levererar Brandbee datadrivna insikter och lösningar. Ett team av specialister säkerställer precision i Brandbees leverans till kunderna. Brandbees kunder finns i alla storlekar, från  små,  medelstora till globala bolag inom varierande sektorer. Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com

Läs mer hos Cision
Read more about BrandBee Holding AB

Subscription