Press release from Companies

Published: 2023-03-28 13:18:49

SolidX AB: SolidX tar nästa steg i sin utveckling med fokus på offentliga upphandlingar

SolidX AB ("SolidX" eller "Bolaget") tar nästa steg i sin utveckling som bolag genom att utveckla sina fokusområden och satsar nu även mot offentlig sektor och att SolidX ska delta i fler offentliga upphandlingar. Detta efter att SolidX för första gången tecknat ramavtal med ett statligt bolag, vilket kommunicerades den 14 mars 2023. Bolaget fick då möjlighet att leverera konsulter inom delområdena "Apputveckling" och "Digital Produktdesign, UX/UI/ Tjänstedesign" med ett maximalt ordervärde om cirka 50 miljoner kronor för SolidX och en möjlig volym upp till 40 000 konsulttimmar.

Enligt upphandlingsmyndigheten uppgick antalet offentliga upphandlingar i Sverige under 2021 för tjänster inom IT-sektorn till 1 095 annonserade offentliga upphandlingar. Antalet ökar stadigt med en marknadstrend över de senaste åren som visar på en uppgång i antalet offentliga upphandlingar. Vidare leder cirka 35% av anbuden till avtal1. Detta tydliggör möjligheterna för SolidX att expandera sin verksamhet och nå nya målmarknader.

 

"Att teckna vårt första offentliga ramavtal ger oss styrka och bevisar att vår expertis är efterfrågad även inom den offentliga sektorn. För att nå våra högt uppsatta tillväxtmål väljer vi därför att från och med nu göra offentliga upphandlingar till ett nytt fokusområde för oss. Behovet av IT-tjänster fortsätter att öka på marknaden, inte minst inom offentlig sektor och vi kan bidra till att tillgodose det behovet. Varje nytt ramavtal bekräftar vår kapacitet och visar vår förmåga att leverera IT-konsulter av högsta kvalitet och kan därmed leda till fler avtal," kommenterar Filip Alexandersson, koncern-VD på SolidX.

 

De första nio månaderna av räkenskapsåret 2022/23 uppgick nettoomsättningen till 73,7 MSEK och nettoresultatet till 4,9 MSEK. Bolaget siktar därmed mot ett nytt rekordår och tar viktiga steg mot att uppnå sin mer långsiktiga målsättning om att passera 200 MSEK i omsättning.

 

"Inne på vårt andra år som börsnoterat bolag kan jag bara konstatera att vi fått upp takten på vår expansion rejält och att jag är otroligt stolt över vad SolidX presterar. Inte minst som vi samtidigt bygger för framtiden, med en balans mellan rekrytering av fler konsulter och att teckna nya avtal för framtiden.," avslutar Filip Alexandersson.

 

För mer information om SolidX, vänligen kontakta:

Filip Alexanderson, koncern-VD

Telefon: +46 (0) 70- 621 53 27

E-post: filip.a@solidx.se   

 

Om SolidX

SolidX AB är ett konsultbolag, bildat 2001, med fokus på IT och digitalisering och verkar som kompetens- och resursförstärkning hos SolidX kunder. SolidX ingår i en koncern och har i dagsläget ett dotterbolag, Sekel AB. Genom att erbjuda sina konsulter mer fördelaktiga villkor än andra konkurrerande konsultbolag, har SolidX skapat en verksamhet som omfattas av en stadig tillväxttakt, låg personalomsättning och en bred kundbas. SolidX:s koncept och vision innefattar att vara den bästa arbetsgivaren och det självklara valet för konsulter. Detta innebär att vara en nytänkande arbetsgivare som ger mer åt den enskilda konsulten, med utgångspunkt i konsulternas egna önskemål och idéer. Visionen är att erbjuda konsulterna obegränsad kompetensutveckling, frihet och flexibilitet, en attraktiv lönemodell och full transparens.

1. https://www.upphandlingsmyndigheten.se/statistik/upphandlingsstatistik/statistik-om-annonserade-upphandlingar-i-sverige-2021/tjanster-vanligast-att-upphandla/

Läs mer hos Cision
Read more about SolidX AB