Press release from Companies

Published: 2023-03-29 07:45:35

Renewable Ventures Nordic AB: Renewable Ventures Nordic AB etablerar nytt dotterbolag efter den framgångsrika transaktionen med Scandinavian Astor Technologies AB

Renewable Ventures Nordic AB ("RVN") har påbörjat processen med att etablera ett nytt dotterbolag för att kunna ta tillvara på det ökade intresse för strukturaffärer som bolagets ledning och styrelse ser. Dotterbolaget förväntas vara etablerat under april 2023 och kommer heta Renewable Ventures Nordic 3 AB.

RVNs strategi och affärsmodell kan delas upp i två delar:

Minoritetsposter i tillväxtbolag
Ambitionen är att genomföra investeringar med befintlig kassa i både onoterade såväl som noterade tillväxtbolag. Det kan även röra sig om lånefinansiering till noterade bolag.

Strukturaffärer
RVN vill erbjuda onoterade bolag som har en vilja att notera sig en alternativ väg till notering på en MTF. Det skulle exempelvis kunna ske via ett omvänt förvärv där det onoterade bolaget via RVNs dotterbolag noteras på Spotlight Stock Market.

Under 2022 visade RVN att affärsbenet med strukturaffärer fungerar genom noteringen av försvarsindustribolaget Scandinavian Astor Group (Astor) som i och med affären tillförde ett betydande värde till RVNs aktieägare.

RVN har goda förhoppningar om att kunna genomföra liknande affärer under 2023 och har därför fattat beslut om att stifta ett nytt dotterbolag. RVNs styrelse kommer alltid att prioritera kvalitet framför kvantitet och målsättningen är att arbeta med bolag där RVN kan stötta även efter en notering.

Marcus Bonsib, VD för RVN, kommenterar:

"Med förvärvet och efterföljande notering av Astor med vårt tidigare dotterbolag Renewable Ventures Nordic 2 AB bevisade vi att vår affärsmodell fungerar och skapar aktieägarvärde. Vi söker aktivt efter nya bolag som vill till börsen och ser ett ökat inflöde av passande bolag som vill genomföra en liknande resa som Astor. Därför väljer vi att stifta ett dotterbolag redan nu."

För mer information, vänligen kontakta:
Marcus Bonsib, VD
Telefon: +46 72-1827290
E-post:
marcus@reventures.se

Renewable Ventures Nordic AB är ett investeringsbolag som investerar i bolag som avser genomföra en notering inom en tvåårsperiod.

Läs mer hos Cision
Read more about Renewable Ventures Nordic AB

Subscription