Press release from Companies

Published: 2023-04-25 11:56:15

Recyctec Holding AB: Recyctec Holding AB meddelar förändringar i ledning och styrelse

Recyctec Holding AB ("Recyctec" eller "Bolaget") meddelar förändringar i Bolagets ledning och styrelse. Bolaget ser tydliga synergier med att centralisera ledningen för bolaget till Jönköping. Bolaget har därför enats med Andreas Cederborg om att denne frånträder VD-skapet samt frånträder sin plats i styrelsen, och att Thom Nilsson tillträder som tf VD till dess att en permanent lösning är på plats. Samtidigt har styrelsen beslutat att Joel Westerström tar över rollen som styrelsens ordförande. Thom Nilsson fortsätter som styrelseledamot parallellt med sin roll som VD.

Recyctec ser tydliga synergier med att flytta ledningsfunktionen till Jönköping där bolagets verksamhet primärt är förlagd, och att på sikt kunna hitta ytterligare positiva effekter i att se hur ledande roller för bolaget designas och tillsätts.

"Bolaget har beslutat att det är bäst för företaget med en förändrad ändrad ledning av bolaget förlagd till Jönköping, vilket dessvärre inte är något som Andreas kan uppfylla, då han är bosatt i Stockholm. Vi uppskattar det arbete Andreas har gjort fram tills nu, och önskar honom lycka till med framtida utmaningar." Säger Thom Nilsson.

Andreas Cederborg, som lett bolaget sedan oktober 2020 frånträder VD-skapet per idag, och Thom Nilsson tillträder som tf VD till dess att en permanent lösning är på plats. Andreas kvarstannar i bolaget fram till 30 september 2023 för att dels fortsätta bidra i försäljningsarbetet, samt även säkerställa en trygg och systematisk överlämning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thom Nilsson    
Tf VD och styrelseledamot Recyctec Holding AB             
070 / 848 41 41

Om Recyctec & EarthCare™

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Metoden skapar ett kretslopp av en ändlig resurs, dvs. en cirkulär ekonomi.
Recyctec tar emot använd glykol som annars går till förbränning eller annan linjär/ändlig hantering.

Bolaget arbetar med de 17 globala målen i FN:s Agenda 2030, och speciellt med mål nummer 9, 11. 12 och 13 i egen regi och via samarbetspartners.
Recyctecs produkter säljs under varumärket EarthCare™ och innefattar produkter för Fastigheter, Fordon samt Marin användning. Alla produkter under EarthCare™ är återanvänd och förädlad glykol.

Läs mer hos Cision
Read more about Recyctec Holding AB