Reports

Published: 2023-04-25 12:00:18

Recyctec Holding AB: Delårsrapport Januari - Mars 2023

Kvartalet i korthet:

  • Fortsatt tillväxt för EarthCare under Perioden – 28 % ökning i SEK och 36% i volym mot Q1 2022.
  • Ökad omsättning med 12 % samt mer fördelaktig produktmix.
  • Förbättrat rörelseresultat med 1,5 MSEK jämfört med Q1-22.
  • Förbättrat resultat med 2,0 MSEK jämfört med Q1-22.

Första kvartalet 2023-01-01 – 2023-03-31

  • Nettoomsättningen uppgick till 3 622 564 (3 351 497) SEK.
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 094 088 (-5 186 474) SEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,24 (-1,31) SEK.

Inbjudan till Investors Q&A

Bolaget vill med detta även bjuda in till Investors Q&A kring rapporten. Detta sker via Teams den 3/5 kl 10:00. Om man önskar delta så meddelar man detta till andreas.cederborg@recyctec.se senast den 2/5 kl 12:00. För det fall att man önskar ställa specifika frågor avseende rapporten önskar bolaget få dessa i samband med anmälan. Denna gång kommer bolaget inte att inleda med en presentation av bolaget, utan kommer direkt att kommentera rapporten. För de som efterfrågar allmän informatiion om Bolaget så hänvisas till tidigare Q&A på bolagets hemsida. 

Presentationen kommer att läggas ut på bolagets hemsida efteråt. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thom Nilsson    
Tf VD och styrelseledamot Recyctec Holding AB             
070 / 848 41 41

Om Recyctec & EarthCare™

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Metoden skapar ett kretslopp av en ändlig resurs, dvs. en cirkulär ekonomi.
Recyctec tar emot använd glykol som annars går till förbränning eller annan linjär/ändlig hantering.

Bolaget arbetar med de 17 globala målen i FN:s Agenda 2030, och speciellt med mål nummer 9, 11. 12 och 13 i egen regi och via samarbetspartners.
Recyctecs produkter säljs under varumärket EarthCare™ och innefattar produkter för Fastigheter, Fordon samt Marin användning. Alla produkter under EarthCare™ är återanvänd och förädlad glykol.

Läs mer hos Cision
Read more about Recyctec Holding AB

News from Spotlight Group