Press release from Companies

Published: 2023-04-27 08:30:00

Comintelli AB: Comintelli AB: Årsredovisning och Koncernredovisning för Comintelli AB (publ.) för verksamhetsåret 2022

Comintelli AB (publ.) meddelar härmed att bolagets Årsredovisning och Koncernredovisning med tillhörande Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2022 nu offentliggjorts. Årsredovisningen kan läsas i bifogad pdf-fil samt finns tillgänglig att ladda ner på bolagets hemsida, https://comintelli.com/ir/financial-reports/, alternativt kan beställas per e-post på ir@comintelli.com.

Jesper Martell, CEO 

Email: jesper.martell@comintelli.com
Phone: +46 8 6637 600

 

Om Comintelli

Comintelli (www.comintelli.com) är en ledande leverantör av mjukvara för omvärldsanalys (s.k. Market and Competitive Intelligence). Företaget grundades 1999 och har huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt ett dotterbolag i USA. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market med kortnamn: COMINT.

Comintellis prisbelönta och AI-baserade plattform Intelligence2day® (www.intelligence2day.com) gör det möjligt för företag att samla in, analysera och utnyttja information om sin omvärld (exempelvis marknader, trender, kunder och konkurrenter). Intelligence2day® används av olika typer av företag och organisationer inom framförallt kemi, försäkring, hälsovård, telekommunikation, IT och tillverkningssektorerna. Exempel på kunder är internationella företag som AkzoNobel, Bayer, Dow Corteva, Ericsson, Essity, JD Irving, Owens Corning och Tetra Pak. 

Läs mer hos Cision
Read more about Comintelli AB

News from Spotlight Group