Press release from Companies

Published: 2023-05-10 08:30:00

Comintelli AB: Comintelli fullföljer framgångsrikt förvärvet av Knowledge360®

I januari 2023 meddelades att Comintelli förvärvar amerikanska konkurrenten Ciphers tillgångar för SaaS-plattformen Knowledge360® (K360). Alla K360-kunder erbjöds en smidig konvertering till Intelligence2day®.

Resultatet av förvärvet har varit en markant ökning av Comintellis årligen återkommande intäkter, ARR (Annual Recurring Revenue). Comintelli har säkerställt nya Intelligence2day®-avtal från den förvärvade kundbasen till ett värde av 6,0 mkr i ARR per den 8 maj 2023. Bolaget bedömer att ytterligare affärer kan nås under 2023 vilket skulle höja total ARR från den förvärvade kundbasen till nivån 7,0 - 9,0 mkr. Vid offentliggörandet av förvärvet gavs målsättningen ny ARR i spannet 4-13 mkr. Majoriteten av de nya kundavtalen är icke-uppsägningsbara 12-månadersavtal. Inget av de nya kundavtalen påverkar det första kvartalet 2023.

"Vi är mycket nöjda med resultatet av förvärvet och vår position på den viktiga amerikanska marknaden har förstärkts betydligt", säger Jesper Martell, VD för Comintelli AB. "Med detta i ryggen ser vi nu fram emot att fortsätta vår tillväxt och dra nytta av skalfördelar både för oss själva och våra kunder."

Comintellis viktigaste nyckeltal, ARR, ökar stadigt och uppgick till 22,4 mkr under det första kvartalet 2023, en ökning med 0,4 mkr från föregående kvartal. ARR-ökningen är 12,2 %, vilket kan jämföras med 13,4 % vid utgången av det fjärde kvartalet 2022. De nya kundavtalen från förvärvet kommer börja påverka ARR från och med det andra kvartalet 2023.

Eftersom Comintelli valde att allokera säljarresurser för att säkerställa potentialen i förvärvet har detta påverkat övrig nykundsförsäljning som varit lägre än förväntat under årets första månader. Från och med 7 april 2023 har en person från Cipher anställts som Head of Customer Success, Nordamerika, med ansvar för nordamerikanska kunder.

Jesper Martell, CEO 

Email: jesper.martell@comintelli.com
Phone: +46 8 6637 600

 

Om Comintelli

Comintelli (www.comintelli.com) är en ledande leverantör av mjukvara för omvärldsanalys (s.k. Market and Competitive Intelligence). Företaget grundades 1999 och har huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt ett dotterbolag i USA. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market med kortnamn: COMINT.

Comintellis prisbelönta och AI-baserade plattform Intelligence2day® (www.intelligence2day.com) gör det möjligt för företag att samla in, analysera och utnyttja information om sin omvärld (exempelvis marknader, trender, kunder och konkurrenter). Intelligence2day® används av olika typer av företag och organisationer inom framförallt kemi, försäkring, hälsovård, telekommunikation, IT och tillverkningssektorerna. Exempel på kunder är internationella företag som AkzoNobel, Bayer, Dow Corteva, Ericsson, Essity, JD Irving, Owens Corning och Tetra Pak. 

Läs mer hos Cision
Read more about Comintelli AB