Press release from Companies

Published: 2023-05-24 15:31:57

Umida Group AB: Rättelse: Umida Group AB (publ) publicerar sin Årsredovisning 2022.

Årsredovisningen för Umida Group AB (publ), avseende räkenskapsåret 2022, är tillgänglig på www.umidagroup.com.

För ytterligare information, kontakta:

Filip Lundquist, VD, Umida Group AB (publ), Telefon: +46 (0)76 942 41 21

Läs mer hos Cision
Read more about Umida Group AB