Press release from Companies

Published: 2023-05-25 08:00:00

Genetic Analysis AS: Delårsrapport januari–mars 2023

OSLO, NORGE, 25 maj 2023 – Genetic Analysis AS (“GA” eller “Bolaget”) offentliggör härmed delårsrapport avseende det första kvartalet 2023. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.genetic-analysis.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

VD Ronny Hermansen kommenterar:
När vi nu avslutar första kvartalet 2023 är vi stolta över det momentum vi har byggt upp och de framsteg vi har gjort för att uppfylla ett kritiskt behov inom hälso- och sjukvårdsbranschen. Med lanseringen av vår nya kundorienterade molnprogramvara, GA-map® Analyzer, och den kommande lanseringen av GA-map® Discovery för FoU-området, fortsätter vi vårt åtagande att tillhandahålla standardiserade diagnostiska lösningar som underlättar förbättrade behandlingsregimer för patienter. Det senaste godkännandet av Seres Therapeutics oralt administrerade fekalmikrobiotaprodukt från FDA är en tydlig indikation på det växande behovet av noggrann, kliniskt validerad mikrobiomediagnostik. GA är väl positionerat för att möta denna blomstrande marknad och tillhandahålla högkvalitativa diagnostiklösningar som kommer att ha en betydande inverkan på patienter, forskare och partner över hela världen. Vi är fortsatt engagerade i vårt uppdrag att förbättra människors hälsa genom att frigöra mikrobiomets potential och vi tackar vårt team, vår styrelse, våra kollegor och våra aktieägare för deras fortsatta stöd!"

Q1 2023 (01.01.2023 – 31.03.2023)

 • Rörelseresultatet uppgick till 6,4 MNOK (4,8).
 • Försäljningen uppgick till 4,1 MNOK (2,5).
 • Nettoresultatet uppgick till -7,3 MNOK (-7,7).
 • Totala tillgångar uppgick till 55,0 MNOK (74,9).
 • Soliditeten uppgick till 67 % (86 %).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,29 NOK (-0,31).

Väsentliga händelser under Q1 2023

 • Den 16 januari 2023 ingick GA ett avtal om tekniköverföring med Microbiome Research Pvt. Ltd. ("MRPL"), ett Mumbai-baserat bioteknikföretag som tillhandahåller tjänster för profilering av mikrobiom inom området tarmmikrobiom i Indien. MRPL kommer att lansera en testtjänstportfölj baserad på GA-map® Dysbiosis Test - vilket gör det till det första CE-IVD-märkta standardiserade tarmmikrobiomtestet på den indiska marknaden. Tjänsteutbudet kommer också att rikta sig till kunder inom klinisk forskning och till medicinska kunder. Den kommersiella lanseringen förväntas ske under andra kvartalet 2023.
 • Den 19 januari 2023 informerade GA att myndigheten Thailand Food and Drug Administration ("Thai FDA") har beviljat GA licens för GA-map® Dysbiosis Test i Thailand. GA har i samarbete med sin distributör Hausen Bernstein Co. Ltd. ("HB") ansökt om myndighetsgodkännande av GA-map® Dysbiosis Test i 2022, och vi är glada att kunna meddela att testet nu har godkänts av de thailändska FDA-myndigheterna för klinisk användning hos IBS- och IBD-patienter.
 • Den 27 januari 2023 meddelade GA att teknikchef Kari Furu var finalist i Lyfebulb 2022 Innovation Challenge i samarbete med Bristol Myers Squibb för att ta itu med ouppfyllda behov inom inflammatorisk tarmsjukdom ("IBD"). Kari presenterade GA:s IBD-biomarkörprojekt för en expertjury som omfattade företag, riskkapital och hälsovårdsbranschen vid ett toppmöte i BMS lokaler i Princeton, New Jersey, den 25 januari.
 • Den 31 januari 2023 tillkännagav GA en förstärkning och framtidssäkring av organisationen inom affärsutveckling, försäljning och produktutveckling för att vara bättre positionerad för att skörda möjligheter på mikrobiommarknaden.

Väsentliga händelser efter utgången av perioden

 • Den 11 maj 2023 höll GA årsstämma. Kommuniké med sammanfattade beslut hålls tillgänglig på Bolagets webbplats.

Detta är en översättning av det engelska originalet. Om det finns någon inkonsekvens mellan den engelska och den svenska versionen ska den engelska versionen gälla.

För mer information om GA, vänligen kontakta:
Ronny Hermansen, VD
E-post: rh@genetic-analysis.com

Eilert Aamodt, CFO
E-post:
ea@genetic-analysis.com

Om Genetic Analysis
Genetic Analysis AS (GA) är ett vetenskapsbaserat diagnostiskt företag och en pionjär inom området mänsklig mikrobiom med mer än 15 års expertis inom forskning och produktutveckling. Den unika GA-map®-plattformen är baserad på en förinriktad multiplexmetod som är specialiserad för samtidig analys av ett stort antal bakterier i en reaktion. Testresultaten genereras med hjälp av den kliniskt validerade och banbrytande GA-map®-software algoritmen. Detta möjliggör omedelbara resultat utan behov av ytterligare bioinformatikarbete. GA:s vision är att bli det ledande företaget för standardiserade tarmmikrobiota-tester i världen, och GA har åtagit sig att hjälpa till att identifiera och återställa det mänskliga mikrobiomet genom sin toppmoderna teknik. GA har ett team av högt kvalificerade medarbetare med vetenskaplig bakgrund och kompetens inom bioinformatik, molekylärbiologi och bioteknik.

Mer information finns på Genetic Analysis hemsida: www.genetic-analysis.com

Intresserad av att läsa mer om GA:s produkter? Besök ga-map.com

Läs mer hos Cision
Read more about Genetic Analysis AS