Press release from Companies

Published: 2023-05-26 08:30:00

Blick Global Group AB: OMI Gaming, spelstudion för Kasinospel som ingår i Blick Global Group har nu levererat och certifierat sitt första spel för global lansering genom tidigare nämnd amerikanska storkund.

Det innebär att det första spelet i en serie om fyra som beställdes under 2021 nu levererats och certifierats för licensierade marknader i Nordamerika, Europa och övriga delar av världen. Lanseringen från kunds sida är planerad till slutet av sommaren. Spelen som utvecklas betalas i förskott för varje spel som får projektstart. Efter lansering har OMI en royalty komponent för den omsättning som genereras på spelen.

Arbetet med spel två har nu initierats genom framtagande av ett antal koncept som sedan skall beslutas av kund för projektstart.

"Det är naturligtvis ett stort och viktigt steg för spelstudion att spelet har gått igenom all certifiering och en förutsättning för lansering till slutkund genom en av spelvärldens största distributörer. Att man nu gått på stor certifiering innebär att spelet är godkänt för alla marknader där man är verksam vilket ger en betydande potential med tanke på intäktsdelningsmodellen vi har i avtalet. Det ger oss dessutom möjlighet att starta utveckling av nästa spel vilket ger ett välkommet finansiellt tillskott genom förskottsbetalning av utvecklingen." säger Erik Ahlberg, VD Blick Global Group

"Teamet har verkligen gjort en heroisk insats under hela utvecklingsperioden och i synnerhet under den sista fasen där det handlar om olika regelverk för olika marknader för att uppnå det läge vi nu har med global lansering. Vi har nu i OMI vunnit mycket erfarenhet om de legala förutsättningarna på en rad viktiga marknader men även i hur vi jobbar integrerat tillsammans med beställaren och det har vi med oss in i utvecklingen av nästa spel för att undvika flaskhalsar och kunna korta utvecklingstiden." Fortsätter Erik Ahlberg

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Ahlberg, VD

E-post: erik@blickglobal.com

Telefon: +46 72-503 35 35

Om Blick Global Group AB (publ):

Blick Global Group är en bolagsgrupp som förvärvar och utvecklar teknikföretag med stor utvecklingspotential inom marknaden för onlinespel. Idag innefattas bolagsgruppen av tre helägda dotterbolag, OMI Spelutveckling, Wiget Group och Brand Legends. Bolagets nuvarande affärsområden återfinns inom digital marknadsföring, organisk sökoptimering respektive spelutveckling. Fokus för koncernen är att utveckla sina affärer samt löpande se över fler potentiella förvärv och strategiska partners.

Läs mer hos Cision
Read more about Blick Global Group AB