Press release from Companies

Published: 2023-05-31 19:18:19

WntResearch AB: VD Pernilla Sandwall presenterade bolaget på BioStock Life Science Spring Summit 2023

Presentationen ägde rum idag och kan nås via denna länk samt även via bolagets hemsida 

BioStock Life Science Spring Summit 2023 är ett digitalt event där Pernilla presenterade bolaget och läkemedelskandidaten Foxy-5 vars syfte är att motverka att metastaser uppstår. Presentationen hölls på engelska. Pernilla berättade om de intressanta observationerna som gjorts i samband med den pågående fas 2-studien och vad det inneburit för studien. Studien genomförs på patienter som drabbats av tjocktarmscancer. 

För vidare upplysningar:

Pernilla Sandwall, VD, WntResearch AB
e-post: pernilla.sandwall@wntresearch.com

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som hämmar tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda metastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5:s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II/III.

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com. Följ även WntResearch på Linked in

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB