Press release from Companies

Published: 2023-06-12 16:00:00

Sensidose Aktiebolag: Sensidose Aktiebolags ansökan om avnotering har godkänts

Pressmeddelande den 12 juni 2023


Sensidose Aktiebolags ("Sensidose" eller "Bolaget") ansökan om avnotering av Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 har nu godkänts av Spotlight Stock Market. Sista dag för handel i Sensidoses aktier blir fredagen den 16 juni 2023 och sista dag för handel i Sensidoses teckningsoptioner av serie TO 1 blir tisdagen den 13 juni 2023.


För mer information, vänligen kontakta:
Jack Spira, VD
Telefon: 0722 50 62 72
E-post: jack.spira@sensidose.se


Hemsida: www.sensidose.se


Kort om Sensidose
Sensidose är ett läkemedelsbolag som utvecklar och säljer individualiserad dosering av läkemedel för optimal medicinsk behandling av Parkinsons sjukdom. Bolaget har utvecklat det receptbelagda läkemedlet Flexilev® som doseras med hjälp av Bolagets doseringsapparat MyFID®. Sensidose ska framgent utveckla och lansera en ny doseringsapparat, ORAFID, vilken är planerad att marknadslanseras under 2023

Läs mer hos Cision
Read more about Sensidose Aktiebolag