Press release from Companies

Published: 2023-09-21 09:14:21

Spermosens AB (publ): Spermosens AB meddelar flaggning

Spermosens AB (publ) meddelar flaggning.

Bolaget har fått information om att Magnus Brandts aktieinnehav i Spermosens AB minskat från 463 500 aktier till 1 922 803 aktier. Aktieägarens andel av samtliga aktier har minskat från 5,98% av samtliga aktier och röster före till 4,68% efter transaktionen.

 

 

För mer information vänligen kontakta:

Ulrik Nilsson, CEO

+46 (0) 72 888 28 11

 

 

 

Spermosens AB (publ)

Spermosens mål är att förbättra manlig fertilitetsdiagnostik och behandling genom introduktion av banbrytande produkter. Spermosens första patenterade produkt JUNO-Checked mäter bindningsförmågan mellan spermie och äggcell, vilket är en förutsättning för naturlig befruktning. Resultaten bedöms kunna hjälpa läkare att välja lämplig behandlingsmetod, vilket bidrar till fler lyckade IVF-behandlingar, minskat lidande och ökad livskvalitet. WHO uppskattar att mer än 48 miljoner par är drabbade av infertilitet, varav hälften helt eller delvis orsakas av en manlig faktor. Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stockmarket. Aktierna har ISIN-kod SE0015346424 och handlas under kortnamnet SPERM. För mer information, se www.spermosens.com

 

 

Läs mer hos Cision
Read more about Spermosens AB (publ)