Press release from Companies

Published: 2023-11-07 08:30:00

Recyctec Holding AB: Pär Winberg ny VD i Recyctec Holding AB

Styrelsen i Recyctec Holding AB ("Recyctec" eller "Bolaget") är glada att meddela att Pär Winberg, efter att under sex månader innehaft en interimsroll som marknadschef i Bolaget, valt att acceptera styrelsens erbjudande om att bli Verkställande Direktör. Pär tillträder som VD per idag, 7 november.

Pär Winberg har under sex månader innehaft en interimsroll som Marknadschef på Recyctec och därigenom lärt känna Recyctecs medarbetare, kunder, samarbetspartners och produkter. Styrelsen har uppskattat Pärs egenskaper och ser särskilt att han tillför Recyctec ett starkt kommersiellt driv. Pär har mångårig erfarenhet av försäljning, säljledning och företagsledning från många olika företag och branscher. Innan Recyctec kommer Pär från en roll som VD på BeslagDesign i Båstad AB.

Thom Nilsson, som det senaste halvåret varit tillförordnad VD jämte sitt styrelseuppdrag i Bolaget, sitter kvar i styrelsen.

”Vi i styrelsen är riktigt glada att Pär valt att ta sig an utmaningen att leda Recyctec framöver. Vi har under året arbetat fokuserat med att adressera kostnader och lägga grunden för lönsam tillväxt i kombination med klimatnytta. Nu handlar det om att hjälpa företag och organisationer att göra ett miljösmart val vid inköp av glykol. Vi i styrelsen är övertygade om att Pär kommer skapa värde för våra kunder, klimatet och våra aktieägare.” säger Joel Westerström, Styrelseordförande

“Jag ser fram emot att utveckla och leda Recyctec inför framtiden. Vi har ett unikt koncept som bygger på hållbarhet och cirkulär ekonomi som stämmer väl överens med många kunders hållbarhetspolicy. Potentialen är otroligt stor för våra produkter på såväl den svenska marknaden som på olika exportmarknader” säger Pär Winberg, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pär Winberg

VD Recyctec Holding AB

+46 706 32 85 46

Om Recyctec & EarthCare™ 

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Metoden skapar ett kretslopp av en ändlig resurs, dvs. en cirkulär ekonomi.

Recyctec tar emot använd glykol som annars går till förbränning eller annan linjär/ändlig hantering.

Bolaget arbetar med de 17 globala målen i FN:s Agenda 2030, och speciellt med mål nummer 9, 11. 12 och 13 i egen regi och via samarbetspartners.

Recyctecs produkter säljs under varumärket EarthCare™ och innefattar produkter för Fastigheter, Fordon samt Marin användning. Alla produkter under EarthCare™ är återanvänd och förädlad glykol.

Läs mer hos Cision
Read more about Recyctec Holding AB