Press release from Companies

Published: 2024-03-28 11:00:00

Medimi AB: Kompletterande information avseende förslag inför årsstämma i Medimi AB (publ)

Aktieägare representerande cirka 7 procent av Medimi AB:s aktier och röster har inkommit med förslag avseende antalet styrelseledamöter, styrelsearvode samt val av styrelse inför bolagets årsstämma onsdagen den 17 april 2024.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 10 enligt i utsänd kallelse föreslagen dagordning)

Aktieägare representerande cirka 7 procent av bolagets aktier och röster har föreslagit att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant.

Fastställande av arvoden åt styrelsen (punkt 11 enligt i utsänd kallelse föreslagen dagordning)

Aktieägare representerande cirka 7 procent av bolagets aktier och röster har föreslagit att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 480 000 kronor, genom 160 000 kronor till styrelsens ordförande och med vardera 80 000 kronor till övriga styrelseledamöter.

Val av styrelse och revisionsbolag (punkt 12 enligt i utsänd kallelse föreslagen dagordning)

Aktieägare representerande cirka 7 procent av bolagets aktier och röster har föreslagit att Anders Haskel, Gun-Britt Fransson, Ulf Lindahl samt Tina Dackemark Lawesson omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt att Niclas Jonasson nyväljs som ordinarie styrelseledamot. Vidare föreslås att Anders Haskel väljs till styrelseordförande.

Niclas Jonasson, född 1970, har lång och bred erfarenhet från ledande befattningar inom medicinteknik och life science.  Han är idag VP Supply Chain Life Science Getinge. Andra roller inom Getinge har varit som Produktområdesansvarig samt som VD för Getinge Sterilization. Tidigare har han varit på Gambro och senare Baxter, primärt på seniora positioner inom Operations, Supply Chain & Finans, tillika har han varit VD för Baxter i Lund. Han har också gedigen erfarenhet kring systematiskt förbättringsarbete. Niclas har en civilekonomexamen från Lunds Universitet med inriktning mot finansiering och handelsrätt. Niclas är styrelseledamot och delägare i onoterade bolaget Sangair, med säte på KI Science Park.

För ytterligare information

Johan Wiesel, vd
mail johan.wiesel@medimiab.com

mobil +46 (0)76 117 97 93

Om Medimi AB

Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lund.

För mer information, besök www.medimiab.com.

Läs mer hos Cision
Read more about Medimi AB