Press release from Companies

Published: 2024-04-19 06:07:41

Syncro Group AB: Syncro Group belyser aktiekursutvecklingen den 18 april 2024 för marknaden

Syncro Group AB (publ) ("Syncro Group" eller "Bolaget") belyser anledning till nedgången i Bolagets aktie den 18 april 2024 för marknaden. Bolagets bedömning är att nedgången beror på att handeln i Bolagets nyemitterade aktier som tecknades i samband med företrädesemissionen under mars har påbörjats och Bolaget har därmed noterat en kraftig försäljning av aktier. Syncro Groups bedömning är att det inte finns några andra bakomliggande orsaker till kursnedgången.

Syncro Groups bedömning är att kursnedgången den 18 april 2024 beror på att handel av de nyemitterade aktierna som tecknades i Bolagets företrädesemission som genomfördes under mars 2024 har påbörjats. Bolaget är inte medvetet om några andra bakomliggande orsaker till den kraftiga kursnedgången. Genom företrädesemissionen av units, bestående av aktier och teckningsoptioner, tillfördes Bolaget cirka 32,8 MSEK före emissionskostnader. Bolaget kan med hjälp av likviden från företrädesemissionen och tillhörande teckningsoptioner agera på den strategiska planen att växa genom samarbetspartner, utöka tidigare sparprogram och agera för att nå lönsamhet i närtid.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ebbe Damm, VD, Syncro Group
Telefon:  070 546 46 00

E-post:  ebbe.damm@syncro.group

 

Om Syncro Group

Syncro Group AB (publ) är ett noterat bolag på Spotlight Stock Market under SYNC B med en egenutvecklad unik AI-plattform inom influencer marketing som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och möjliggör samarbete mellan människor och varumärken – via tech. Syncro har kontor i Sverige och Danmark, med huvudkontor i Stockholm. För mer information, gå in på www.syncro.group.

 

 

Läs mer hos Cision
Read more about Syncro Group AB