Press release from Companies

Published: 2024-05-08 08:30:00

Medimi AB: Medimi[®]Smart klar för installation i Umeå kommun

Medimi AB (publ) meddelar att Umeå kommun är redo att starta upp med läkemedelsroboten Medimi®Smart. Under mitten av maj driftsätter kommunen de första patienterna med målet att följa upp och utvärdera resultaten tillsammans med användare och styrgrupp under slutet av året. Samtidigt förlängs avtalet mellan Medimi och Umeå kommun fram till slutet av 2025.

"Det är glädjande att starta upp Umeå kommun och komma igång fullt ut på svenska marknaden. Avtalet har funnits på plats en längre tid och nu finns det en iver att starta upp både från kommunen och bolagets sida" säger Johan Wiesel, vd på Medimi.

Umeå kommun valde Medimi®Smart som en del av en större upphandling under 2022 och har tidigare använt olika lösningar för dospåsar. Projektteamet i kommunen har tillsammans med Medimi identifierat lämpliga användare och arbetat fram rutiner för projektet samt genomfört den nödvändiga uppstartsträningen för det lokala teamet. Detta är ett förändringsarbete som kommunen driver med resurser från drift- och IT-sidan där flera nya arbetssätt implementeras.

För ytterligare information

Johan Wiesel, vd

mail johan.wiesel@medimiab.com

mobil +46 (0)76 117 97 93

Om Medimi

Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lund.

För mer information, besök www.medimiab.com

Läs mer hos Cision
Read more about Medimi AB