Published: 10/11/2019 1:52:30 PM

MedicPen: Ska man ta det blå eller röda pillret? - Börsplus

MedicPen tror sig stå inför ett marknadsgenombrott i Danmark och fyller krigskassan med en företrädesemission. Frågan är om det är illusion eller verklighet som ligger bakom hoppet.

Länk till analys:
https://borsplus.s3.eu-north-1.amazonaws.com/media/pdf/medicpen-ska-man-ta-det-bla-eller-roda-pillret.pdf


Link to the analysis

Read more about MedicPen AB