Published: 10/12/2020 9:00:43 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Phase Holographic Imaging PHI AB: Phase Holographic föreslår två nyval till styrelsen

Aktieägarna i medicinteknikbolaget Phase Holographic har sedan tidigare kallats till årsstämma tisdagen den 20 oktober i Lund.

Aktieägare som presenterar 10,1 procent av aktierna i bolaget lämnar nu förslag till val av styrelsen på årsstämman, enligt ett pressmeddelande.

Till styrelseledamöter föreslås omval av ledamöterna Mats Lundwall, Leland Foster och Johan Hyllner samt nyval av Mattias Lundin och Petter Björquist. Till styrelsesuppleant föreslås omval av Ann Christine Egelberg. Till styrelseordförande föreslås omval av Mats Lundwall.

Mattias Lundin är chef för global försäljning på Cellavision och Petter Björquist som har en
doktorsexamen i biologi/biokemi vid Göteborgs universitet är vd för Verigraft.

Read more about Phase Holographic Imaging PHI AB