Published: 12/14/2020 9:33:42 AM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about Phase Holographic Imaging PHI AB: EBITDA-RESULTAT -2,9 MLN KR 2 KV (-4,9)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Spotlight-listade Phase Holographic, som utvecklar instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri, redovisar en nettoomsättning för det andra kvartalet, augusti-oktober, i det brutna räkenskapsåret 2020/21 på 0,8 miljon kronor (0,9).

Ebitda-resultatet för kvartalet blev -2,9 miljoner kronor (-4,9) och nettoresultatet -4,8 miljoner (-6,8).

"Nettoomsättningen inklusive utestående order uppgick till 1,6 miljoner kronor under augusti-oktober, en noterbar ökning jämfört med motsvarande period tidigare år. Pandemins flyktiga paus under hösten gjorde det åter möjligt att resa för demonstrationer och utvärderingar på plats hos kunden, inte minst till Tysklands främsta läkemedelsföretag Bayer", kommenterar Phase Holographics vd Peter Egelberg i rapporten.

Han pekar också på att life science-branschen för närvarande till stora delar är nedstängd för affärer för det som inte är covidrelaterat.

"Som vi har erfarit kommer försäljningen att vara sporadisk och styrd av smittspridningen under pandemin. Ordrar går dock inte förlorade; de skjuts upp, tillfälligt. Det finns goda skäl att tro att life science-branschen kommer att vara starkare än någonsin då den levererat ett vaccin till världen, för att åter investera i kampen mot de folksjukdomar som fortsatt plågar mänskligheten. För att ligga i täten då detta sker kommer vi fortsatt förbättra våra produkter och anpassa vår försäljning och marknadsföring till den framväxande onlinevärld som väntar efter covid-19", skriver vd.

Likvida medel jämte outnyttjad del av beviljade krediter uppgick vid periodens utgång till 21,6 miljoner kronor (27,6).

Phase Holographic har en lånefacilitet för att överbrygga effekterna av pandemin. Lånelöftet ger bolaget möjlighet att låna upp till 15 miljoner kronor till marknadsmässiga villkor. Tillsammans med statliga stödåtgärder bedömer Phase Holographic att bolagets kapitalbehov är säkerställt till och med 2021.          
        

Read more about Phase Holographic Imaging PHI AB