Published: 12/14/2020 9:14:38 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Phase Holographic Imaging PHI AB: Phase Holographic redovisar en lägre förlust

Medicinteknikbolaget Phase Holographic redovisar en minskad omsättning och rörelseförlust i andra kvartalet jämfört med fjolårsperioden.

Omsättningen sjönk till 0,8 miljoner kronor (0,9).

Ebitda-resultat blev -2,9 miljoner kronor (-4,9).

Rörelseresultatet blev -4,8 miljoner kronor (-6,7).

Resultatet före skatt var -4,8 miljoner kronor (-6,8).

Resultatet efter skatt blev -4,8 miljoner kronor (-6,8), och per aktie -0,33 kronor (-0,47).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -4,2 miljoner kronor (-5,1).

I vd-ordet uppger Peter Egelberg att försäljningen kommer att vara sporadisk och styrd av smittspridningen under pandemin. Han understryker dock att ordrar inte går förlorade utan att de skjuts upp tillfälligt.

"Det finns goda skäl att tro att life science-branschen kommer att vara starkare än någonsin
då den levererat ett vaccin till världen, för att åter investera i kampen mot de folksjukdomar som fortsatt plågar mänskligheten. För att ligga i täten då detta sker kommer vi
fortsatt förbättra våra produkter och anpassa vår försäljning och marknadsföring till den
framväxande onlinevärld som väntar efter covid-19", säger Egelberg.


Phase Holographic, Mkr Q2-2020/2021 Q2-2019/2020 Förändring
Nettoomsättning 0,8 0,9 -11,1%
EBITDA -2,9 -4,9
Rörelseresultat -4,8 -6,7
Resultat före skatt -4,8 -6,8
Nettoresultat -4,8 -6,8
Resultat per aktie, kronor -0,33 -0,47
Kassaflöde från löpande verksamhet -4,2 -5,1

Read more about Phase Holographic Imaging PHI AB