Published: 5/4/2021 10:14:56 AM

Redsense Medical: Ännu ett svagt kvartal i spåren av covid-19 - Penser

Q1"21 fortsatte den successiva försvagning som inleddes i Q3"20. Försäljningen uppgick till 1,4 mkr i Q1"21, ned från 5,0 mkr i Q1"20. Osäkerheten kring när tillväxten tar fart igen ökar i takt med att tiden går, och sannolikt kommer inte Q2"21 att se bättre ut. Kan sjukvården, i framför allt USA, fokusera på annat än covid-19 efter sommaren bör dock siffrorna se mer uppmuntrande ut igen till hösten.

Vi sänker prognoserna i spåren av att hålet som covid-19 grävt blir allt djupare. Fundamenta för långsiktig tillväxt är dock intakt, med kunder som ska öka andelen hemdialys, samt nya marknader som öppnas för Redsense. Vi sänker motiverat värde till ca 65-67 kr (75-80), där Redsense står för 35-37 kr. Aktien handlas exklusive rätt till utdelning i Odinwell den 7 maj. Våra prognoser reflekterar inte utdelningen.


Link to the analysis

Read more about Redsense Medical AB