Published: 5/20/2021 8:11:49 AM

Zoomability: Full fart mot Amerika - Mangold

Zoomabilitys omsättning för det första kvartalet 2021 uppgick till cirka 1,2 miljoner kronor, en minskning om 13 procent jämfört med samma period 2020. Bolaget har under maj fått en nordamerikansk stororder på bolagets elrullstoll Zoom Uphill. Ordern, som är värd cirka två miljoner kronor, avser 24 Zoom Uphills och synliggörs i det andra kvartalet 2021. Givet att Zoomabilitys totala omsättning 2020 uppgick till lite drygt fem miljoner kronor är ordern av ekonomiskt värde. Mangold ser positivt på den amerikanska marknaden och framtida försäljningsmöjligheter.

Mangold använder sig av en DCF-modell för att värdera Zoomability. Modellen ger ett motiverat värde om 27,80 kronor per aktie, en uppsida om drygt 80 procent. Bolaget har under den första halvan av 2021 påvisat att efterfrågan för Zoom Uphill är hög och att det amerikanska dotterbolaget har utvecklats till ett lukrativt affärssegment. Förutsättningarna för att det motiverade värdet ska nås är stark försäljningstillväxt, möjlighet att producera med skalbarhet och expansion till nya regioner.


Link to the analysis

Read more about Zoomability Int AB