Published: 8/17/2021 12:14:37 PM

Analyst Group kommenterar Zoomabiltys Q2-rapport

Zoomability Int AB publicerade idag den 17 augusti 2021 sin delårsrapport för första kvartalet 2021. Vi delar våra tankar om rapporten nedan:

- Omsättningen steg 17,2 % YoY – uppgick till 1,6 MSEK
- TO1 möjliggör uppskalning av produktion framöver
- Corona påverkar fortfarande i dagsläget men ljusare tider står Zoomability tillmötes

Rapporten för andra kvartalet 2021 var i linje med våra förväntningar, och således i nivå med Q1-21. Högre omsättningstillväxt väntas först efter att Zoomability erhåller nettolikviden från TO1, då det innebär att Bolaget kan skala upp och tillika effektivisera produktionen, satsa på marknadsföring och i högre grad möta efterfrågan som finns för Zoomen. Zoomability har även under Q3-21 kommunicerat att Bolaget tecknat ett LOI-avtal med partnern Ruigu Robotics, som nu ska driva processen för ta in kapital från ytterligare investerare, vartefter ett formellt avtal kan upprättas bland samtliga parter. Vid ett ingått formellt avtal är det tänkt att partnern Ruigu Robotics ska både tillverka och marknadsföra Zoom Uphill i Kina, men även utveckla nya modeller baserat på Zoomabilitys patenterade teknik, för att nå en ännu större marknad. Då över 24 miljoner personer i Kina bedöms ha en fysisk nedsättning, innebär ett Joint-Venture av denna karaktär en stor potential för Zoomability framöver.

Vi är fortfarande av uppfattningen att merparten av försäljningen kommer att tillfalla Zoomability under H2-21 i takt med att samhällen i en större utsträckning öppnas upp som ett resultat av ökat bredd i vaccineringen globalt sett samt att Bolaget får in kapitaltillskottet under Q3-21 som möjliggör expansion, Analyst Group väljer därför att behålla tidigare prognoser.


Link to the analysis

Read more about Zoomability Int AB