Published: 8/18/2021 1:43:50 PM

Zoomability: Stärkt kassa från TO1 möjliggör exekvering av tillväxtplan - Analyst Group

Zoomability har under år 2020 visat att Bolaget är motståndskraftiga även under mer utmanande tider, vilket enligt Analyst Group är ett kvitto på den höga efterfrågan som finns för Bolagets eldrivna rullstol Zoom Uphill. Med stärkt distributionsnätverk, medicinteknisk registrering av Zoomen samt, av Analyst Group, förväntat kapitaltillskott under Q3-21 från utestående teckningsoptioner, estimerar vi en stark tillväxt framöver. Zoomability har värderats utifrån 2022 års estimerade försäljning om 11,2 MSEK, och med tillämpad P/S-multipel, härleds ett nuvärde per aktie om 21,9 kr i ett Base scenario. Hänsyn har tagits till förväntad tillkommande likvid i samband med TO1 under augusti 2021 och tillika utspädningseffekt.

Rapporten bjöd inte på några större överraskningar, där omsättningen uppgick till 1,6 MSEK, motsvarande en tillväxt om 17 % YoY. Vår tes om att merparten av försäljning tillfaller under H2-21 står fast, varför värderingsintervallet och tillika våra prognoser är intakta.


Link to the analysis

Read more about Zoomability Int AB