Published: 8/25/2021 10:40:23 AM

Redsense Medical: Svagt Q2"21 som väntat för Redsense Medical - Penser

Redsense Medical rapporterade försäljning om 1,1 mkr i Q2"21, vilket motsvarade en 80% nedgång jämfört med rekordkvartalet Q2"20. Att vändningen låg bortom Q2"21 var väntat sedan tidigare, och fokus ligger på hur stark återhämtningen blir under H2"21 och in i 2022.

Vi har sänkt försäljningsprognoserna med ca 11% för kommande år efter rapporten. Motivera t värde uppgår till 30 - 32 kr per aktie (35 - 37). För att återgå till en starkare kursutveckling framöver krävs att Redsense visar en återgång till tillväxt, och liksom tidigare så räknar vi med det under det andra halvåret. I väntan på det så har bolaget en stabil balansräkning vilken begränsar risken på nedsidan.


Link to the analysis

Read more about Redsense Medical AB