Published: 11/25/2021 9:52:08 AM

Zoomability: Står nu redo att exekvera på uttalad expansionsplan - Analyst Group

År 2021 har fram till dags dato varit något av ett mellanår för Zoomability, där pandemin och komponentbrist har hämmat tillväxten. Framsteg har dock nåtts under året, vari Bolaget har stärkt distributionsnätverket och fått en medicinteknisk registrering av Zoomen. Detta, i kombination med kapitaltillskottet under Q2-21, bäddar för stark tillväxt framöver och Zoomability står nu redo att möta den höga efterfrågan som finns för Bolagets eldrivna rullstol Zoom Uphill. Utifrån 2022 års estimerade försäljning om 7,6 MSEK, och med tillämpad P/S-multipel, härleds ett nuvärde per aktie om 13,9 kr i ett Base scenario.

Link to the analysis

Read more about Zoomability Int AB