Published: 2/11/2022 1:09:14 PM

Medimi: Omikron stal momentum - VH Corp

- Både installationer och kundbearbetning hindrades under Q4

- Pipeline av intresserade kunder rapporteras på nya höjder

- Vi behåller värderingsintervallet 0,56 – 0,92 SEK


Bokslutskommunikén visade att Medimis tillväxt fortsätter, även om omsättningen blev lite lägre i Q4 än vi hade räknat med. Omikronvågen kom olägligt för bolaget och ledde till att kundaktiviteter som var planerade förra kvartalet fick skjutas fram till det nuvarande. Bolaget uttrycker dock optimism då antalet kunder som antingen är i gång eller i pipeline rapporteras vara det högsta någonsin. Vi gör vissa justeringar i vår värderingsmodell men behåller vårt värderingsintervall för aktien tillsvidare.


Link to the analysis

Read more about Medimi AB