Published: 5/3/2022 12:54:53 PM

Medimi: Pandemipåverkan avtar - VH Corp

* Omsättningen under Q1 steg 82 procent
* Nettoresultatet i linje med vår förväntning
* Vi behåller värderingsintervallet 0,56 – 0,92 SEK per aktie

Medimis delårsrapport för Q1 2022 bekräftade återigen att tillväxten håller i
sig då försäljningen detta kvartal översteg motsvarande period förra året med
82 procent. Utfallet var dock något i underkant av vår prognos.
Bruttomarginalen blev också svagare jämfört med vårt estimat. Å andra sidan
överraskade bolaget med en tydlig minskning av operativa kostnader, vilket mer
än vägde upp för det något sämre bruttoresultatet. Sammantaget blev
nettoresultatet för perioden marginellt starkare än vi hade förväntat oss. Vi
bibehåller värderingsintervallet 0,56 – 0,92 SEK per aktie tillsvidare.


Link to the analysis

Read more about Medimi AB