Published: 5/19/2022 8:23:58 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Zoomability Int AB: Zoomability ökade omsättning men minskade rörelseresultat - Kina lyfts fram som viktig marknad

Elfordonsbolaget Zoomability redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade förlust mot föregående periods vinst. I sina kommentarer lyfter vd:n fram den kinesiska marknaden som extra intressant.

Omsättningen steg 33,3 procent till 1,6 miljoner kronor (1,2).

I sina kommentarer väljer bolagets vd Pehr-Johan Fager att lyfta fram Kina, vilket är en viktig marknad för bolaget. Den senaste tiden har landet präglas av strikta pandemirestriktioner, vilket har gjort att delar av samhället har stängts ned.

"Vi ser kinamarknaden som viktig ur flera perspektiv som kan ge en ordentlig fart på både försäljningen och lönsamhet. Intressant är att den satsning som generellt nu görs i Kina inom hälso- och sjukvård också tar hänsyn till personer med funktionsvariationer. President Xi Jinping har också kallat dem för “a group with special difficulties that require extra care and attention”, och att “no disabled person should be left behind.” De utgör enligt statskontrollerad media ca 85 miljoner personer", skriver Pehr-Johan Fager.

Rörelseresultatet blev -3,2 miljoner kronor (2,3).

Under kvartalet har Zoomability återtagit sitt koncept ZoomCamp till ZoomCamp 2.0. Projektet Zoom Stick fortsätter hos Handitec i Finland, dock har det drabbats av leveransproblem som gjort att det dragit ut på tiden.

Resultatet efter skatt blev -3,2 miljoner kronor (-2,1).

Resultat per aktie hamnade på -0,63 kronor (-0,75).

"Trots att omvärldsfaktorerna har gjort att kostnaderna för ett flertal komponenter och frakter har ökat betydligt är vi optimistiska. Vi har jobbat med ett kostnadsbesparingsprojekt under Q1, och vet att vi kan få betydligt bättre marginaler när vi ökar produktionsvolymerna. Detta delvis i år, men främst 2023 och framåt beroende på att ledtiderna är så pass långa som 6-12 månader för olika komponenter", skriver Pehr-Johan Fager.


Zoomability, Mkr Q1-2022 Q1-2021 Förändring
Nettoomsättning 1,6 1,2 33,3%
Rörelseresultat -3,2 2,3
Rörelsemarginal 191,7%
Nettoresultat -3,2 -2,1
Resultat per aktie, kronor -0,63 -0,75

Read more about Zoomability Int AB