Published: 5/19/2022 4:30:45 PM

Analyst Group kommentar Zoomabilitys Q1-rapport

Zoomability publicerade idag den 19 maj 2022 bolagets delårsrapport för årets första kvartal. Följande är några punkter som vi tittat närmare på i rapporten:

- Omsättningen uppgick till 1,6 MSEK (1,2) – motsvarande en ökning om 30,6 % Y-Y

- Bolagets rörelsekostnader, exklusive avskrivningar, uppgick till 3,0 MSEK (3,1)

- Flertal triggers för att skala upp försäljning under 2022


Link to the analysis

Read more about Zoomability Int AB