Published: 1/30/2023 10:12:26 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Medimi AB: Medimi nämns i artikel om hemtjänsten - bedöms frigöra tid och resurser

Medicinteknikbolaget Medimis lösning Medimi Smart omnämns i en artikel om hur smart läkemedelshantering ökar patientsäkerheten och frigör betydande tid och resurser inom hemtjänsten. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Lösningen har sedan 2020 varit i drift i Aalborgs kommun i Danmark och har enligt artikeln en leveransprecision på 99,88 procent. I snitt sparar lösningen en timmes arbete per brukare och vecka för vårdpersonalen, vilket enligt artikeln beräknas kunna frigöra fler än fem heltidsanställda, bara i Aalborg.

Artikeln är skriven av Danmarks största branschorganisation för IT- och telekomföretag, "IT branschen".

Read more about Medimi AB