Published: 5/4/2023 6:52:10 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Aptahem AB: Aptahem genomför företrädesemission om 28 miljoner kronor

Forskningsbolaget Aptahem genomför en företrädesemission om 28 miljoner kronor. Företrädesemissionen syftar i huvudsak till att finansiera bolagets fas 1 b-studie för läkemedelskandidaten Apta-1. Emissionslikviden avser också finansiera förberedelserna inför den kommande fas 2-studien.

Villkoren är som följer. Innehav av en aktie berättigar till en teckningsrätt och tre teckningsrätter ger rätten att teckna två nyemitterade aktier. Teckningskursen i emissionen är 0,25 kronor.

Emissionen behöver klubbas vid en årsstämma den 7 juni. Teckningsperioden är 14-28 juni. Sista dag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 7 juni.

Totalt 40 procent av kapitalet kommer att gå till att genomföra en fas 1 b-studie med Apta-1, cirka 42 procent går till att stärka upp rörelsekapitalet för den löpande verksamheten, affärsutvecklingen, patentaktiviteterna samt utvecklingssamarbeten och 12 procent går till förberedelser inför fas 2-studie med Apta-1 samt 6 procent går slutligen till att utforska parallella indikationer för Apta-1 jämte studier för att utveckla portföljens ytterligare aptamerer.

Göteborg Corporate Finance är rådgivare.

Read more about Aptahem AB