Published: 5/17/2023 8:50:16 AM

Aptahem: Slutför snart första delen av Fas 1-studien - Analyst Group

Aptahem presenterade den 11 maj sin Q1-rapport, vilken i sig inte innehöll några överraskningar, och i en intervju med Analyst Group den 12 maj bekräftade VD Mikael Lindstam återigen att den kliniska fasen med Apta-1 fortsätter enligt plan. För att kunna fortsätta hålla ett högt tempo i det kliniska arbetet ska Aptahem under juni fylla på kassan via en företrädesemission, vilket som högst kan inbringa 28 MSEK. Utifrån nuvarande estimat samt tillämpade värderingsantaganden i denna analysuppdatering upprepar vi vårt motiverade nuvärde om 270 MSEK (270) i ett Base scenario. Med hänsyn till den kapitalstruktur som kommer att gälla efter att den pågående företrädesemissionen avklarats, där vi antar full teckning, översätts detta till ett motiverat värde per aktie om 0,97 kr. Detta är i termer av värde per aktie lägre än i vår analys från i februari, vilket dock enbart är en teknisk justering till följd av ett ökat antal aktier efter företrädesemissionen, då vi som nämnt behåller vårt tidigare motiverade bolagsvärde i absoluta tal om 270 MSEK för Aptahem.

Link to the analysis

Read more about Aptahem AB