Published: 6/8/2023 7:01:00 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Aptahem AB: Aptahem handlas i dag exklusive teckningsrätt i nyemission

Forskningsbolaget Aptahem handlas i dag den 8 juni exklusive teckningsrätt i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Villkoren är 2:3, innebärande att tre befintliga aktier ger rätt att teckna två nya aktier till teckningskursen 25 öre per aktie. Teckningstiden löper från 14 juni till 28 juni och handel med teckningsrätter sker den 14 juni till 22 juni.

Read more about Aptahem AB