Published: 9/4/2023 8:01:22 AM

Medimi: Ökat intresse hos befintlig kundbas - VH Corp

* Johan Wiesel nytillträdd VD
* Pilotavtal i Norge
* Motiverat värde för Medimi uppgår till 0,13 SEK per aktie

Medimis rapport för det andra kvartalet 2023 påvisade en försäljningstillväxt
om 65 procent jämfört med samma period 2022. Under kvartalet har intresset
ökat för MedimiSmart och främsta anledningen till försäljningstillväxten
kommer från de befintliga kunderna som väljer att utöka antalet installerade
enheter. Bolaget har även tecknat sitt första avtal i Norge. Samtidigt har
Johan Wiesel tillträtt som ny VD för bolaget och kommer främst arbeta med att
driva bolagets kommersialiseringsarbete vidare. Vi gör endast några få
justeringar i vår värderingsmodell där vi sammantaget motiverar ett värde för
Medimi om 0,13 SEK per aktie.


Link to the analysis

Read more about Medimi AB