Published: 11/16/2023 11:30:43 AM

Syncro Group: Siktar på lönsamhet nästa år - Analyst Group

Syncro Group (alt. ”Koncernen”) har presenterat sin Q3-rapport och meddelade i samband med det en ny tillväxtstrategi, vilken bl.a. innebär att Koncernen kommer att rikta sig till fler segment och därmed öppna upp ytterligare intäktsströmmar. Det kommer att öka sannolikheten för att Syncro Group ska kunna realisera den potential och skalbarhet som finns inom koncernens plattform. Vad gäller målet om lönsamhet tar Koncernen fortsatt kliv framåt och nuvarande målsättning är att visa svarta siffror under nästa år. Utifrån uppdaterade helårsprognoser för 2023-2025 och en applicerad P/S-multipel upprepar vi vårt värde per aktie om 0,4 kr i ett Base scenario för Syncro Group.

Link to the analysis

Read more about Syncro Group AB