Published: 12/15/2023 3:57:19 PM

Medimi: Uppdaterad riktkurs efter emission - VH Corp

* Treårigt avtal stärker närvaron i Danmark
* Kassan räcker till Q4 2024
* Motiverat värde för Medimi uppgår till 0,06 SEK per aktie

Den 11 december meddelade Medimi att de genomfört en företrädesemission som
tecknades till 49,8 procent, vilket tillför bolaget 13,2 MSEK före
emissionskostnader. Företrädesemissionen innebär att antalet aktier i bolaget
har ökat med 472 789 991 aktier, vilket medför en utspädning om 46,8 procent.

Under teckningsperioden meddelade Medimi att bolaget ingått ett treårigt avtal
med Faelles Service Center som innebär att Medimi utökar sin närvaro i Danmark
från tre till 19 kommuner. Den förväntade försäljningstillväxten från detta
avtal ligger i våra prognoser för 2024, där vi väntar oss tillväxt om 103
procent. Sammantaget ger vår modell ett motiverat värde på Medimi om 0,06 SEK
per aktie.


Link to the analysis

Read more about Medimi AB