Published: 2/15/2024 8:42:15 AM

Medimi: Nytt avtal lägger grunden för 2024 - VH Corp

* Stärker sin position i Danmark efter ramavtal med FSC
* Nystartat dotterbolag ger bättre lokal förankring i Danmark
* Vi behåller motiverat värde om 0,06 SEK per aktie för Medimi

Siffrorna i Medimis bokslutskommuniké för 2023 var i stort sett som väntat, även om omsättningen var något lägre än våra estimat. Största nyheten för kvartalet är det ramavtal bolaget slöt med Faelles Service Center (FSC) i Midtjylland som omfattar 19 kommuner. För övriga marknader har pilotprojektet i Finland avslutats med positiva resultat och i Norge fortgår arbetet enligt plan. Utvecklingen i Umeå kommun, Sverige, har fortfarande inte tagit fart.


Link to the analysis

Read more about Medimi AB