Published: 3/4/2024 8:36:12 AM

Syncro Group: Visar tecken på stigande lönsamhet - Analyst Group

Även om tillväxten avtog under sista kvartalet 2023 ser vi att Syncro Group (alt. ”Koncernen”) har tagit ytterligare ett kliv upp på stegen mot en mer uthållig lönsamhet. Kostnads-besparingarna har gett effekt och vi räknar med att Koncernen kommer att fortsätta minska sin kostnadsmassa även under 2024, bl.a. genom mer yteffektiva lokaler såväl som att företrädesemissionen ska lätta balansräkningen och därmed minska Syncro Groups räntekostnader, vilka uppgick till 3,6 MSEK under helåret 2023.

Givet att den operativa utvecklingen kan fortsätta på samma vis även under 2024 ser vi att det finns utrymme för en uppvärdering av Syncro Group. Utifrån vår senast aktuella helårsprognoser för 2024-2025 och en applicerad P/S-multipel om 1x, samt med hänsyn till emissionen, härleder vi ett värde per aktie om 0,26 kr i ett Base scenario.


Link to the analysis

Read more about Syncro Group AB