Published: 3/15/2024 3:48:34 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Medimi AB: Medimis ledning och styrelse avser utnyttja sin pro rata del av TO7

Medicinteknikbolaget Medimis ledning och styrelse avser utnyttja hela sin pro rata del eller utökat innehav för teckningsoptioner av serie TO7 som löper ut den 22 mars. Det framgår av ett pressmeddelande.

Vidare meddelar vd Johan Wiesel att han har köpt ytterligare drygt 400 000 teckningsoptioner. Totalt tecknar styrelse och ledning motsvarande 1,7 miljoner optioner.

Villkoren för teckningsoptionerna av serie TO7 är som följer:

*Teckningskurs: 0,02 kronor per aktie
*Utnyttjandeperiod: 11 mars till 22 mars.
*1 teckningsoption berättigar till teckning av 1,02 aktier.

Read more about Medimi AB