Published: 3/26/2024 7:18:59 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Medimi AB: Medimi tillförs 0,7 miljoner kronor från nyttjande av teckningsoptioner

Medicinteknikbolaget Medimi meddelar att 38 procent av dess teckningsoptioner av serie TO7 nyttjades. Det innebär att bolaget tillförs cirka 0,7 miljoner kronor efter emissionskostnader.

"Med tanke på att teckningsoptionen emitterades för 18 månader sen och klimatet ser annorlunda ut idag är detta en framgång", kommenterar vd Johan Wiesel.

För de befintliga aktieägare som inte nyttjat några TO7 uppgår utspädningen till cirka 3,5 procent.

Read more about Medimi AB