Published: 5/14/2024 9:01:26 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Medimi AB: Medimi ökar omsättning och rörelseresultat

Medicinteknikbolaget Medimi redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade.

Omsättningen steg till drygt 1 miljon kronor (0,8).

"Under första kvartalet har vi fortsatt att stärka vår närvaro på den danska marknaden och förberett för installation i Sverige. Vi har också aktivt arbetat brett mot potentiella samarbetspartners på marknader utanför Danmark. Samtidigt har vi noga övervakat våra kostnader", säger vd Johan Wiesel.

Rörelseresultatet blev -2,8 miljoner kronor (-3,3).

Resultatet före och efter skatt var -2,9 miljoner kronor (-3,3).

Resultat per aktie uppgick till -0,003 kronor (-0,01).

"Att leverera en stark försäljning i kombination med en strikt kostnadskontroll fortsätter att vara av högsta prioritet under 2024. Vi förväntar oss en positiv utveckling i flera danska kommuner och fortsätter samtidigt att lägga kraft på etableringar utanför Danmark", avslutar Wiesel.


Medimi, Mkr Q1-2024 Q1-2023 Förändring
Nettoomsättning 1 0,8 25,0%
Rörelseresultat -2,8 -3,3
Resultat före skatt -2,9 -3,3
Nettoresultat -2,9 -3,3
Resultat per aktie, kronor -0,003 -0,01

Read more about Medimi AB