Published: 5/17/2024 1:57:39 PM

Medimi: Spräcker miljonen - VH Corp

* Påvisar fortsatt försäljningstillväxt
* Låga kostnader förbättrar resultatet
* Vi behåller motiverat värde om 0,06 SEK per aktie

I Q1 rapporten 2024 visade Medimi på fortsatt försäljningstillväxt och kunde
för första gången redovisa en försäljning över 1 MSEK. Samtidigt demonstrerar
bolaget tydliga kostnadsbesparingar vilket ledde till ett bättre resultat än
väntat. Även om försäljningen visar tillväxt, kom den in något lägre än våra
estimat. Samtidigt siktar bolaget fortfarande på att nå sitt årsmål med 100
procent ökning i omsättning, dvs 7,5 MSEK, något som vd Johan Wiesel ser som
fullt realistiskt.


Link to the analysis

Read more about Medimi AB