Press release from Companies

Published: 2019-06-24 14:54:23

Zoomability Int AB: Idag inleds teckningstiden i Zoomabilitys nyemission inför planerad notering på Spotlight Stock Market

Idag, den 24 juni 2019, inleds teckningstiden i Zoomability Int AB (publ):s (”Zoomability”) nyemission inför planerad notering på Spotlight Stock Market, som pågår fram till och med den 8 juli 2019. Fulltecknad nyemission tillför Zoomability 8 MSEK före emissionskostnader. Zoomability har på förhand erhållit teckningsförbindelser om 2 MSEK och garantiförbindelser om 6 MSEK. Totalt motsvarar teckningsförbindelserna och garantiförbindelserna därmed 100 procent av emissionsvolymen. Informationsmemorandum och teaser finns tillgängliga på bolagets hemsida www.zoomability.se, www.spotlightstockmarket.com och www.sedermera.se.  Härutöver finns möjlighet att teckna med BankID på Sedermera Fondkommissions hemsida www.sedermera.se.

Om Zoomability Int. AB (publ)

Zoomability har utvecklat och säljer en eldriven terränggående fyrhjuling, Zoom Uphill, anpassad för personer med funktionsnedsättning i de nedre extremiteterna som har rönt stor uppmärksamhet främst i USA, men även i Sverige och övriga Europa. Det är en hybrid mellan traditionella eldrivna rullstolar-PWC (såsom konkurrenterna Permobil, Otto Bock och Pride) och fyrhjulingar-ATV. Zoomen har funktionaliteten och de ergonomiska kvalitéerna som en PWC och körkapacitet och stabiliteten som hos en ATV. Den är unik i sin design då den tack vare sin patenterade bottenplatta är både lätt och smidig såväl som stark och stabil, och lämpar sig därför både för tuff terräng och urbana miljöer.

Zoomen möjliggör ett friare liv för personer med begränsad rörelseförmåga. Det kan vara människor med olika typer av funktionshinder, lungkapacitet eller styrka i kroppen.

Erbjudandet i sammandrag

  • Emittent: Zoomability Int AB (publ)

  • Teckningskurs: 10,00 SEK per aktie

  • Teckningstid: 24 juni – 8 juli 2019

  • Teckningspost, antal aktier: 500 aktier, därefter i fritt antal

  • Utestående aktier, före nyemission: 1 275 194 aktier

  • Antal nyemitterade aktier: 800 000 aktier

  • Emissionsbelopp vid fullteckning: 8 000 000 SEK

  • Bolagsvärde innan nyemission: 12,8 MSEK

  • Teckningsförbindelser: 2,0 MSEK

  • Emissionsgarantier: 6,0 MSEK

Investerarträffar

Datum och tid Plats Registrering
24 juni 2019 17:30 – 19:30 Scandic Anglais Humlegårdsgatan 23, Stockholm info@zoomability.com 
25 juni 2019 17:30 – 19.30 Copenhagen Admiral Hotel Toldbodgade 24, Köpenhamn  info@zoomability.com 
26 juni 201911:30 – 13.00 Malmö BörshusSkeppsbron 2, Malmö  info@zoomability.com  
27 juni 201911:30 – 13.00 Elite Park Avenue HotelKungsportsavenyen 36-38, Göteborg info@zoomability.com  

Emissionsinstitut

Sedermera Fondkommission är externt emissionsinstitut till Zoomability i samband med nyemissionen.


För mer information kontakta:

VD, Pehr-Johan Fager

Info@zoomability.com

Tel. 070-920 39 61

www.zoomability.se 


Zoomability Int AB (publ)

Zoomability utvecklar och erbjuder fordon till kunder över hela världen som ger rörelsefrihet och körglädje till människor som upplever hinder i sin dagliga tillvaro, - A FREE MIND IN MOTION

Läs mer hos Cision
Read more about Zoomability Int AB